prof.dr. Sašo Medved
doktor znanosti
Izobrazba
doktor znanosti , Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani;1997
magister znanosti, Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani; 1990
univerzitetni dipl.ing.str, Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani, 1983
Zaposlitev
2000 – 2004 docent, UL, FS
1988 – 1999 asistent, UL, FS
1982 – 1987 raziskovalec,
UL, FS 1999 docent
2005 izredni profesor
2010 redni profesor
2011 vodja Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah
Področja raziskovalnega dela
obnovljivi viri energije, okoljsko inženirstvo, prenos toplote in snovi v stavbah, prenos toplote in snovi v urbanih okoljih, blaženje podnebnih sprememb. Je oz. sodeluje z Univerzo v Atenah, Cambridgu, Budimpešti, Dublinu ter Akureyriju, v Sloveniji s Filozofsko fakulteto, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Institutom Jožef Stefan.
Področja strokovnega dela
gradbena fizika, načrtovanje, modeliranje in monitoring energijsko učinkovitih stavb, naravna osvetlitev stavb, razvoj elementov in sistemov za izkoriščanje sončne energije v stavbah, lokalni energetski koncepti, razvoj programske opreme
Pedagoško delo
redni profesor na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, (nosilec oz. sonosilec magistrskega programa Obnovljivi viri energije, Energija in okolje ter Energetika in okolje); predava na Fakulteti za arhitekturo (magistrska programa Gradbena fizika in Tehnologije instalacij) in Zdravstveni fakulteti (program Energija in okolje). Na doktorskem študiju nosilec predmetov: Upravljanje z naravnimi in energetskimi viri ter Obnovljivi viri energije, (VO na Univerzi v Ljubljani) in Mikroklimatske razmere v mestih in stavbah ter Energijski in okoljski vidiki načrtovanja stavb (UL FA); samostojno ali s sodelavci objavil šest univerzitetnih učbenikov in devet snopičev predavanj.
Funkcije in članstvo
podpredsednik Slovenske solarne tehnološke platforme
član združenj ISES in ustanovni član in član izvršnega odbora SLOSE
ustanovni član in član nadzornega sveta SLOVENSKEGA E-foruma
pridružen član skupine IEA Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programe; ECBCS ANNEX 49
član Skupine profesorjev gradbene fizike evropskih univerz
raziskovalni svetovalec družbe JUB d.d.
raziskovalni svetovalec družbe TRIMO d.o.o.
član ocenjevalne natečajne skupine energetsko učinkovitih projektov častnika Finance, častnika Dnevnik, MOS Celje.
Webinarji
Izolacija fasade
02:00 / 21.04.2020 / Webinarji
Energetski kalkulator
10:35 / 10.09.2013 / Webinarji
Ecoefect
/ 03.08.2013 / Webinarji